9, 10 və 11-ci sinif "Abituriyent SINAQ 4" (Buraxılış fənləri) imtahan mövzuları.
Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/

Azərbaycan bölməsi

  • 9, 10-cu sinif
Azərbaycan dili: Mətn üzərində iş. İsim. Sifət. Say.  Əvvəlki mövzuların təkrarı.
Riyaziyyat:  Tam Cəbri İfadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Üçbucaq. Əvvəlki mövzuların təkrarı.
İngilis dili: Oxuyub anlama mətni. Listening. Pronoun. The Adjective and Adverb. Verb. Irregular verbs. Əvvəlki mövzuların təkrarı.
Rus dili: Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Лексикология. Состав слова. Морфология. Части речи. Имя существительное.  Имя прилагательное. Имя числительное. 
  • 11-ci sinif
Azərbaycan dili: Mətnlər üzərində iş. İsim. Sifət. Əvəzlik. Feil. Əvvəlki mövzuların təkrarı.
Riyaziyyat: Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistemi. Üçbucaq. Çevrə. Əvvəlki mövzuların təkrarı.
İngilis dili: Oxuyub anlama mətni. Listening. The Adjective and Adverb. Verb. Irregular Verbs. Tense forms. Passive voice. Əvvəlki mövzuların təkrarı.
Rus dili: Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Лексикология. Состав слова. Морфология. Части речи. Имя существительное.  Имя прилагательное. Имя числительное. 

Rus bölməsi

  • 9, 10 классы
Русский язык: Работа над текстом. Имя существительное. Имя прилагательное как часть речи. Имя числительное. Повторение предыдущих тем.
Математика: Целые алгебраические выражения. Разложение многочлена на множители. Алгебраические дроби. Треугольник. Повторение предыдущих теm.
Английский язык: Работа над текстом. Прослушевание.  Pronoun. The Adjective and Adverb. Verb. Irregular verbs. Повторение предыдущих тем. 
  • 11 класс
Русский язык: Работа над текстом. Имя прилагательное как часть речи. Имя числительное. Местоимение. Глагол. Повторение предыдущих тем.
Математика: Целые алгебраические выражения. Квадратные корни. Одномерные уравнения. Система уравнений. Треугольник. Окружность. Повторение предыдущих теm.
Английский язык: Работа над текстом. Прослушевание. The Adjective and Adverb. Verb. Irregular Verbs. Tense forms. Passive voice. Повторение предыдущих тем.