25 noyabr "Məktəbəqədər və 1-ci sinif SINAQ 2" imtahan mövzuları.
Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/

Azərbaycan bölməsi

  • Məktəbəqədər:
Azərbaycan dili: İlk hərfin tapılması. Heca. Hərflərdən sözlərin əmələ gəlməsi. Əlifba. Tapmaca.
Riyaziyyat: Rəqəmlərin qonşuları. Həndəsi fiqurlar. Şəklə uyğun misalın qurulması. Ədəd evi. Məsələ həlli.
Məntiq: Artıq şəklin tapılması. Qarşılaşdırma. Qanunauyğunluq. Ardıcıllıq. Eynilik.
Həyat bilgisi: Meyvələr. Giləmeyvələr. Ağaclar. Tərəvəzlər. Dənli bitkilər.
  • 1-ci sinif:
Azərbaycan dili: Böyük hərflə yazılan sözlər. Durğu işarələri. Heca. Sait, samit. Cümlə.
Riyaziyyat: Ədəd üçlüyü. Şəklə uyğun misalın qurulması. Ədəd oxu. Məsələ həlli. Məchulun tapılması.
Məntiq: Şəkil və rəqəm əlaqəsi. Qarşılaşdırma. Məntiqi məsələ. Ardıcıllıq. Qruplaşdırma.
Həyat bilgisi: Canlı, cansızlar. Fəsillər. Məktəb qaydaları. Ailə. Hüquqlar.

Rus bölməsi

  • Дошкольный:
Русский язык: Гласные и согласные буквы. Количество слов в предложении. Слоговая схема. Характеристика букв.
Математика: Геометрические фигуры. Прямой и обратный счёт. Чётные и нечётные цифры. Простейшие задачи.
Логика: Предмет по описанию. Догадки. Недостающий элементт.
Окружающий мир: Профессии. Фрукты и овощи.
  • 1 класс:
Русский язык: Схемы предложений. Знаки препинания в конце предложений. Звонкие и глухие согласные. Твёрдые и мягкие звуки.
Математика: Числовая ось. Решение задач. Сравнение. Состав числа. Компоненты сложения и вычитания.
Логика: Догадки. Координатная сетка. Последовательность. Недостающий элемент.
Окружающий мир: Знания о Родине. Компоненты жизни. Загадка.

İmtahan mükafatları:
700 bal: 10₼ mükafat + Kitab + Təltifnamə;
650-690 bal arası: Nömrə 1 Fincan + Kitab + Təltifnamə;
600-650 bal arası: Nömrə 1 Fincan + Təltifnamə;
500 balı keçənlər: Təltifnamə
Maksimal bal: 700
Bilet: 8₼ (İmtahan günü bilet 10₼ olacaq)
İmtahan saatı: 10:00
Suallar şagirdlərə nəzarətçi tərəfindən oxunacaq və cavab kartı istifadə edilməyəcək. Şagirdlər kitabça üzərində düzgün cavabı tapıb işarələyəcək.
İmtahan üçün biletləri sizə yaxın olan filialımızdan və ya onlayn (https://exams.nomre1.edu.az/) ala bilərsiniz.
@nomre1_merkez 0705940105
@nomre1_ehmedli 0773760305
@nomre1_neftciler 0505200807
@nomre1_yasamal 0554320501
@nomre1sumqayit 0707520604
@nomre1_bileceri 0704488434
@nomre1_nerimanov 0775940104
@nomre1_xirdalan 0775940107
@nomre1_genclik 050 224 51 91