18 noyabr "Riyaziyyat OLİMPİADASI" imtahan mövzuları

Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/
 

Azərbaycan bölməsi

 • 2-ci sinif: 
Ədədin müqayisəsi. Sıralama. İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin toplanması. Onluqların toplanması, çıxılması. İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin fərqi. Toplama, çıxma. Vurma və bölmə. Bərabər paylama. Tək və cüt ədədlər. Xətt, bucaq. Çoxbucaqlı. Üz, til və təpə.
 • 3-cü sinif:
Ədədlər. Üçrəqəmli ədədlər. Yuvarlaqlaşdırma. Toplama. Üçrəqəmli ədədlərin toplanması. Çıxma. Üçrəqəmli ədədlərin çıxılması.
 • 4-cü sinif:
Ədədlər. Yuvarlaqlaşdırma. Toplama, çıxma. Üçrəqəmli ədədlərin toplanması, çıxılması. Vurma və bölmə. Dördrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması, bölünməsi. Çoxrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması, bölünməsi. Riyazi ifadələr. Tənlik.
 • 5-ci sinif:
Natural ədədlər və onlar üzərində əməllər. Mövqeli və mövqesiz say sistemləri. Ədəd oxu və natural ədədlərin müqayisəsi. Adi kəsrlər. Düzgün kəsrlər, düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Qarışıq ədədlərin toplanması, çıxılması. Dairəvi diaqram. Onluq kəsrlər. Onluq kəsrlərin müqayisəsi. Hissəsinə görə ədədin tapılması.
 • 6-cı sinif:
5-ci sinfin təkrarı. Adi kəsrlər. Kəsrin əsas xassəsi. Kəsrlərin ixtisarı. Kəslərin vurulması, bölünməsi. Sadə və mürəkkəb ədədlər. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılması. Nisbət. Tənasüb. Tərs mütənasib kəmiyyətlər. Müsbət və mənfi ədədlər. Əks ədədlər. Tam ədədlər. Həndəsənin ilkin anlayışları. Dairə.
 • 7-ci sinif:
5, 6-cı sinfin təkrarı. Rasionlal ədədlər. Rasional ədədlərin müqayisəsi. Dövri onluq kəsrlər. Modullu və ikiqat bərabərsizliklər. Paralellik. Perpendikuliyarlıq. Mərkəzi simmetriya. İki düz xəttin üçüncü ilə kəsişməsindən alınan bucaqlar. Birhədlilər. Çoxhədlilər. Birhədlinin çoxhədliyə vurulması. Çoxhədlinin çoxhədliyə vurulması Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Üçbucaq. Üçbucağın tənböləni. Paraleloqram.
 • 8-ci sinif:
5, 6, 7-ci sinfin təkrarı. Kvadrat kök. Həqiqi ədədlər. y=x2 və y=√x funksiyaları. Tam üstlü qüvvət. Pifaqor teoremi. Kvadrat tənliklər. Kvadrat tənliyin kökləri düsturu. Üçbucaq. Dördbucaqlılar. Paraleloqram. Trapesiya. Rasional ifadələr. Rasional ifadələrin sadələşdirilməsi. y= kx funksiyası və onun qrafiki.
 • 9-cu sinif: 
5, 6, 7 və 8-ci sinif mövzularını əhatə edəcək.

Rus bölməsi

 • 2 класс:
Числа в пределах 100. Решения уравнений и задач. Порядок действий. Нахождение неизвестного компонента. Единицы измерения, меры длины, времени. Понятия периметра. Навыки быстрых вычислений. Геометрические фигуры.
 • 3 класс:
Трёхзначные числа. Сравнение и упорядочивание чисел. Округление. Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через десяток и сотню. Выражение с переменными. Решение задач на пройденные темы.
 • 4 класс:
Задания для закрепления и повторения. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000. Задачи на рассуждения. Понятие о периметре. Геометрические фигуры. Единицы измерения, меры длины и времени.
 • 5 класс:
1. Натуральные числа и действия над ними (Все темы). 2. Обыкновенные дроби (Все темы). 3. Десятичные дроби (Все темы).
 • 6 класс:
Обыкновенные дроби. Простые и составные числа. Разложение составного числа на простые множители. Основное свойство дроби. Отношение. Пропорция. Процент. Обратно пропорциональные величины. Масштаб. Нахождение числа по его проценту. Целые числа. Положительные и отрицательные числа. Числовая ось.Основные понятия геометрии. Круг.
 • 7 класс:
Статистика. Вероятность. Сбор информации. Представление информации. Представление в виде диаграммы. Рациональные числа. Запись и чтение рациональных чисел. Периодические десятичные дроби. Обращение периодической десятичной дроби в обыкновенную. Изображение рациональных чисел на числовой оси. Параллельность и перпендикулярность. Перпендикуляр и наклонная. Серединный перпендикуляр к отрезку. Центральная симметрия. Геометрия.
 • 8 класс:
Квадратные корни. Действительные числа. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметического квадратного корня. Степень с целыми показателем. Применение теоремы Пифагора. Обобщающие задания. Квадратные уравнения. Решение квадратных уравнений методом разложения на множители. Решение квадратных уравнений графическим методом. Теорема Виета. Четырёхугольники. Параллелограмм. Трапеция. Средняя линия трапеции.
 • 9 класс:
Повторение 5, 6, 7, 8 классов.

18 noyabr tarixində 2-9-cu sinif Azərbaycan və Rus bölməsi şagirdləri üçün "Riyaziyyat" olimpiadası keçiriləcək.
İmtahanda hər şagirdə 25 sual təqdim ediləcək. 1 sual 4 bal, ümumilikdə 100 bal olacaq. Səhv düzü aparmır.
İmtahan saatı: 10:00
İmtahan müddəti 60 dəqiqə olacaq.
Bilet 10 AZN (17 və 18 noyabr tarixində bilet 15 AZN olacaq).
İmtahan mükafatları:
100 bal toplayan şagird: Kubok + Medal + Fəxri Fərman (Müəlliminə Fəxri Fərman, valideynə Təşəkkürnamə);
96 bal toplayan şagird: ÖDƏNİŞSİZ bilet + Hədiyyə + Təltifnamə;
90+ bal toplayan şagird: Hədiyyə + Təltifnamə;
80+ bal toplayan şagird: Təltifnamə.
İmtahan üçün biletləri sizə yaxın olan filialımızdan və ya onlayn (https://exams.nomre1.edu.az/) ala bilərsiniz.
@nomre1_merkez 0705940105
@nomre1_ehmedli 0773760305
@nomre1_neftciler 0505200807
@nomre1_yasamal 0554320501
@nomre1sumqayit 0707520604
@nomre1_bileceri 0704488434
@nomre1_nerimanov 0775940104
@nomre1_xirdalan 0775940107
@nomre1_genclik 050 224 51 91

Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/