12 noyabr 8, 9, 10 və 11-ci sinif "Buraxılış SINAQ" imtahan mövzuları.
Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/
.

Azərbaycan bölməsi

  • 8-ci sinif:
Azərbaycan dili: Mətnlər üzərində iş. Söz yaradıcılığı. İsim. Əvvəlki mövzuların təkrarı.
Riyaziyyat: Həqiqi Ədədlər. Tam Cəbri İfadələr. (Birhədli və onun standart şəkli. Çoxhədli və onlar üzərində əməllər). Üçbucaq bərabərsizliyi. Üçbucağın perimetri, mediani, tənböləni. Əvvəlki mövzuların təkrarı.
İngilis dili: Oxuyub anlama mətni. Listening. Noun. Article. Əvvəlki mövzuların təkrarı.
Rus dili: Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Лексикология. Состав слова. Морфология. Части речи. Имя существительное.  Имя прилагательное.
  • 9-cu sinif:
Azərbaycan dili: Mətnlər üzərində iş. Söz yaradıcılığı. İsim. Sifət. Əvvəlki mövzuların təkrarı.
Riyaziyyat: Həqiqi Ədədlər. Tam Cəbri İfadələr. (Birhədli və onun standart şəkli. Çoxhədli və onlar üzərində əməllər). Üçbucaq bərabərsizliyi. Üçbucağın perimetri, mediani, tənböləni. Üçbucağın daxili bucaqları cəmi. Xarici bucağın xassəsi. Əvvəlki mövzuların təkrarı.
İngilis dili: Oxuyub anlama mətni. Listening. Article. Pronoun. Əvvəlki mövzuların təkrarı.
Rus dili: Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Лексикология. Состав слова. Морфология. Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное.
  • 10-cu sinif
Azərbaycan dili: Mətn üzərində iş. Fonetika. Leksika. İsim.  Əvvəlki mövzuların təkrarı.
Riyaziyyat: Faiz. Həqiqi Ədədlər. Tam Cəbri İfadələr. (Birhədli və onun standart şəkli. Çoxhədli və onlar üzərində əməllər). Üçbucaq bərabərsizliyi. Üçbucağın perimetri, mediani, tənböləni. Əvvəlki mövzuların təkrarı.
İngilis dili: Oxuyub anlama mətni. Listening. Noun. Article. Əvvəlki mövzuların təkrarı.
Rus dili: Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Лексикология. Состав слова. Морфология. Части речи. Имя существительное.  Имя прилагательное.
  • 11-ci sinif
Azərbaycan dili: Mətnlər üzərində iş. Söz yaradıcılığı. İsim. Sifət. Əvvəlki mövzuların təkrarı.
Riyaziyyat: Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq. Əvvəlki mövzuların təkrarı.
İngilis dili: Oxuyub anlama mətni. Listening. Article. Pronoun. Əvvəlki mövzuların təkrarı.
Rus dili: Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Лексикология. Состав слова. Морфология. Части речи. Имя существительное.  Имя прилагательное.

Rus bölməsi

  • 8 класс
Русский язык: Работа над текстом. Правописание ь и ъ знаков. Состав слова. Словообразование. Способы образования новых слов. Морфология. Имя существительное. Повторение предыдущих тем.
Математика: Действительные числа. Целые алгебраические выражения. Основные понятия геометрии. Неравенство треугольника. Периметр, медиана, гипотенуза треугольника. Повторение предыдущих теm.
Английский язык: Работа над текстом. Прослушевание. Noun. Article. Повторение предыдущих тем.
  • 9 класс
Русский язык: Работа над текстом. Правописание ь и ъ знаков. Состав слова. Словообразование. Способы образования новых слов. Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное как часть речи. Повторение предыдущих тем.
Математика: Действительные числа. Целые алгебраические выражения. Треугольник. Повторение предыдущих теm.
Английский язык: Работа над текстом. Прослушевание. Article. Pronoun. Повторение предыдущих тем.
  • 10 классы
Русский язык: Работа над текстом. Правописание ь и ъ знаков. Состав слова. Словообразование. Способы образования новых слов. Морфология. Имя существительное. Повторение предыдущих тем.
Математика: Действительные числа. Целые алгебраические выражения. Основные понятия геометрии. Неравенство треугольника. Периметр, медиана, гипотенуза треугольника. Повторение предыдущих теm.
Английский язык: Работа над текстом. Прослушевание. Noun. Article. Повторение предыдущих тем. 
  • 11 класс
Русский язык: Работа над текстом. Правописание ь и ъ знаков. Состав слова. Словообразование. Способы образования новых слов. Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное как часть речи. Повторение предыдущих тем.
Математика: Действительные числа. Целые алгебраические выражения. Треугольник. Повторение предыдущих теm.
Английский язык: Работа над текстом. Прослушевание. Article. Pronoun. Повторение предыдущих тем.

Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/