28 oktyabr "Məktəbəqədər və 1-ci sinif SINAQ 1" imtahan mövzuları.
Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/

Azərbaycan bölməsi

  • Məktəbəqədər:
Azərbaycan dili: İlk hərfin tapılması. Hərf birləşməsi. Heca, heca sxemi. Tapmaca. Nağıl. Sözdə hərfin yeri.
Riyaziyyat: Həndəsi fiqurlar. Xəttlər. Əşyanın sayının rəqəmlə ifadə olunması. Toplama əməli. Çıxma əməli. Müqayisə.
Məntiq: Ardıcıllıq. Fərqlilik. Sətir və sütun üzrə çalışmaya uyğun fiqurun tapılması. Eynilik. Sağ və sol.
Həyat bilgisi: Canlılar. Təbii və suni varlıqlar. Dövlət rəmzləri. Məktəb ləvazimatları. Göy qurşağı.
  • 1-ci sinif:
Azərbaycan dili: Sözdə hərfin yeri. Buraxılmış hərfin tapılması. Sait və samit. Sözlərin modeli. Heca.
Riyaziyyat: Tək və cüt ədədlər. Ədədin tərkibi. Sıra sayları. Buraxılmış rəqəmin tapılması. Məsələ. Müqayisə.
Məntiq: Ardıcıllıq. Rəqəm şəkil əlaqəsi. Eynilik. Sətir və sütun üzrə çatışmayan fiqurun tapılması. Fərqlilik.
Həyat bilgisi: Nəzakət qaydaları. Məktəb ləvazimatları. Canlı, cansız varlıqlar. Dövlət rəmzləri. Canlıların yaşaması üçün lazım olan amillər.

Rus bölməsi

  • Дошкольный:
Русский язык: Предмет. Признаки предметов. Один-много. Слоги. Определение твердых и мягких звуков. Звуковая схема.
Математика: Определение количества предметов на на рисунке. Счёт до 10 и обратно. Последовательность чисел. Сравнение.
Логика: Последовательность. Логическая цепочка. Смекалка. Загадка.
Окружающий мир: Одушев и неодуш предметы. Фрукты, овощи. Времена года.
  • 1 класс:
Русский язык: Звуковая и слоговая схема слов. Определение гласных и согласных звуков. Ударные и безударные гласные схема предложении.
Математика: Количество предметов. Недостающие цифры. Решение простейших задач. Возразтающий и убывающий ряд. Состав числа.
Логика: Последовательность. Логическая цепочка. Истина или ложь. Догадка. Анограмма.
Окружающий мир: Времена года. Знаменительные дни. Одушевленные и неодушевленные предметы. Фрукты и овощи.

Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/