11 Apr

  • Müəllif
    Nömrə 1 Tədris Mərkəzi

11 Aprel Abituriyent SINAQ 7

MÖVZULAR

Azərbaycan bölməsi

9-10-cu sinif Qəbul I mərhələ.

Azərbaycan dili:

Feilin təsriflənən formaları. Feilin təsriflənməyən formaları. Köməkçi nitq hissələri. Söz birləşmələri. Mürəkkəb  adlar. Sintaktik əlaqələr. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri. Cümlə üzvləri. Baş üzvlər. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Riyaziyyat:

Ədədi ardıcıllıqlar. Silsilələr.  Funksiyalar və qrafiklər.  Dördbucaqlılar və çoxbucaqlılar. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

İngilis dili:

The complex object.  Preposition. The Modal verbs.  The Gerund. Mətn üzərində iş. Oxuyub-anlama və dinləmə mətni. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

11-ci sinif Qəbul  I mərhələ

Ümumi sınaq imtahanı.

 

Rus bölməsi

По 9-10 класс I Этап

Русский язык:

Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Повторение предыдущих тем.

Математика:

Числовые последовательности. Прогрессии. Многоугольники. Повторение предыдущих тем.

Английский язык:

The complex object.  Preposition. The Modal verbs.  The Gerund. Работаем над текстом. Понимание и аудирование текста. Повторение предыдущих тем.

По 11 класс I Этап

Общий испытательный экзамен.

Nömrə 1 Mərkəz (İnqilab): 012 594 01 05, 070 594 01 05
Nömrə 1 Əhmədli: 012 376 03 05, 077 376 03 05
Nömrə 1 Neftçilər: 012 520 08 07, 050 520 08 07
Nömrə 1 Sumqayıt: 018 652 06 04, 070 752 06 04
Nömrə 1 Yasamal: 012 432 05 01, 055 209 25 59

Nömrə 1 Biləcəri 012 448 84 34, 070 448 84 34