"Nömrə 1 Nəşrləri"ndə yer alan testlərin düzgün cavablarını buradan əldə edə bilərsiniz.

Əldə etmək istədiyiniz fənnin üzərinə klik edin.

AZƏRBAYCAN DİLİ (Testin cavabları)

RİYAZİYYAT (Testin cavabları)

FİZİKA (Testin cavabları)

İNGİLİS DİLİ (Testin cavabları)

LİSTENİNG (Testin cavabları)

MP3 MƏTNLƏR - 5-ci sinif

MP3 MƏTNLƏR - 6-cı sinif

MP3 MƏTNLƏR - 7-ci sinif

MP3 MƏTNLƏR - 8-ci sinif

MP3 MƏTNLƏR - 9-cu sinif

MP3 MƏTNLƏR - 10-11-ci sinif

MƏNTİQ (Testin cavabları)