27 Jan

  • Müəllif
    Nömrə 1 Tədris Mərkəzi

27 yanvar tarixində 9, 10, 11-ci sinif və məzunlar üçün Qəbul I Mərhələ (Buraxılış) Sınaq İmtahanı keçiriləcək.

İmtahan qaydaları:

İmtahan mövzuları:

9-10-cu sinif:

Azərbaycan dili:

Fonetika. Leksikalogiya.  Söz yaradıcılığı.  İsim. Sifət.  Say. Əvəzlik.  Zərf.

Riyaziyyat:

Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət. Birməchullu tənliklər və məsələlər. Tənliklər sistemi. Çevrə və dairə. Əvvəlki mövzuların təkrarı

Xarici dil:

İngilis dili: Pronouns. Article.  Adcejtive. Adverb. Present Simple. Past Simple. Future Simple.

Rus dili: Фонетика. Имя существительное. Прилагательное. Числительное. Пословицы. Лексика.Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы.

11-ci sinif və məzunlar:

Azərbaycan dili:

Fonetika. Leksikalogiya.  Söz yaradıcılığı.  İsim. Sifət.  Say. Əvəzlik.  Zərf.

Riyaziyyat:

Birməchullu tənliklər və məsələlər. Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər və bərabərsizlər sistemi. Ədədi ardıcıllaqlar və silsilələr. Çevrə və dairə. Əvvəlki mövzuların təkrarı

Xarici dil:

İngilis dili: Pronouns. Tense Forms. Adjective. Adverb.

Rus dili: Фонетика. Имя существительное. Прилагательное. Числительное. Пословицы. Лексика.Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы.

 

Русский сектор:

9-10 класс

Русский язык:

1. Наречия ( Смысловые группы наречий. Степени сравнения. Правописание наречий.)

2. Глагол. ( Виды глагола. Двувидовые глаголы. Возвратные. Переходные и непереходные. Спряжения. Наклонения. Время. Безличные глаголы. Суффиксы глаголов. Правописание глаголов.)

3. Причастия. (Действительные и страдательные причастиянастоящего и прошедшего времени. Краткие причастия. Одна и две буквы Нв суффиксах полных и кратких страдательных причастий прошедшего времени и отглагольных прилагательных. Причастный оборот Не с причастиями.

Математика:

Квадратные корни. Степень с действительным показателем. Уравнения и задачи с одной неизвестной. Система уравнений. Окружность и круг. Повторение предыдущих тем.

Английскийязык:

Pronouns. Article. Adcejtive. Adverb. Present Simple. Past Simple. Future Simple.

 

11 класс и выпускники:

Русский язык:

1. Наречия ( Смысловые группы наречий. Степени сравнения. Правописание наречий. )

2. Глагол. ( Виды глагола. Двувидовые глаголы. Возвратные. Переходные и непереходные. Спряжения. Наклонения. Время. Безличные глаголы. Суффиксы глаголов. Правописание глаголов.)

3. Причастия. ( Действительные и страдательные причастиянастоящего и прошедшего времени. Краткие причастия. Одна и две буквы Нв суффиксах полных и кратких страдательных причастий прошедшего времени и отглагольных прилагательных. Причастный оборот Не с причастиями.

4. Деепричастие( Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастный оборот. –Не- с деепричастиями)

Математика:

Уравнения и задачи с одной неизвестной. Система уравнений. Неравенства и система неравенств. Числовые последовательности. Прогрессии. Окружность и круг. Повторение предыдущих тем.

Английский язык:

Pronouns. Tense Forms. Adjective. Adverb.

 

Bilet əldə etmək üçün Mərkəz, Əhmədli və Neftçilər filialımıza yaxınlaşa bilərsiniz.

Eyni zamanda aşağıdakı linkdən #online bilet əldə edə bilərsiniz:
http://exams.nomre1.edu.az/
Bilet 7 Azn.

Ünvan:

Mərkəz filial (Həsən Əliyev 12 a): 012 594 01 05, 012 594 01 06, 070 594 01 05 (WhatsApp)

Əhmədli filialı: Məhəmməd Hadi 122 (Əhmədli metrosunun yanı)
012 376 03 05,  012 376 04 05,  077 376 03 05 (WhatsApp)

Neftçilər filialı: Nəsimi küçəsi 15 (Neftçilər metrosunun yanı)
 012 520 08 07, 050 520 08 07 (WhatsApp)

Sumqayıt filialı: 9-cu mikrorayon (Alman parkının arxası)
 018 652 06 04, 070 752 06 04, (WhatsApp)