18 Nov

  • Müəllif
    Nömrə 1 Tədris Mərkəzi

18 Noyabr tarixində 9-11-ci siniflər üçün Buraxılış Sınaq İmtahanı keçiriləcək. İmtahan Rus və Azərbaycan bölməsi üzrə təşkil ediləcək. 

İmtahan qaydaları:

İmtahan mövzuları:

Azərbaycan bölməsi:

9-cu sinif buraxılış uzrə:

Azərbaycan dili:

Fonetika. Səs və hərf. Sait səslər. Saitlərin deyilişi və yazılışı. Ahəng qanunu. Samit səslər. Samitlərin deyilişi və yazılışı. Sozlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffuzu. Sonu q və k ilə bitən sozlərin yazılışı və tələffuzu. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sozlər. Vurğu. Sozun sətirdən-sətrə kecirilməsi. Fonetik təhlil. Leksika. Sozun leksik və qrammatik mənası. Sozun həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və coxmənalı sozlər. Omonimlər. Omonim və coxmənalı sozlərin fərqi və oxşarlığı. Terminlər, arxaizmlər, frazeoloji birləşmələrə. Etimologiya. Söz yaradıcılığı.

Riyaziyyat:

Natural ədədlər. Coxluqlar. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət. Tənasub. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Həndəsənin əsas anlayışları. 

Xarici dil:

İngilis dili: Noun (structure of nouns, plural nouns, countable/uncountable nouns). Possessive case. Article. Pronoun (personal, possessive, demonstrative, reflexive). To be.

Rus dili: Фонетика. Лексикa. Фразеология. Имя  существительное.

9, 10, 11-ci sinif və məzunlar uzrə:( Qəbul I mərhələ)

Azərbaycan dili:

Fonetka. Danışıq səsləri. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffuz edilməsi. Qoşasaitli və qoşasamitli sozlərin yazılışı və tələffuzu. Əlifba. Sonu eynicinsli qoşa samitlə bitən soz koklərinin yazılışı. Sozlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffuzu. Sonu q və k ilə bitən sozlərin yazılışı və tələffuzu. Heca. Vurğu. Sozun sətirdən sətrə kecirilməsi. Fonetik təhlil. Leksika. Sozun leksik və qrammatik mənası. Sozun həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və coxmənalı sozlər. Omonimlər. Omonim və coxmənalı sozlərin fərqi və oxşarlığı. Sinonimlər. Antonimlər. Umumişlək olmayan sozlər. Dialekt sozlır, terminlər (ixtisas sozlər), arxaizmlər, neologizmlər umumişlək olmayan soz qrupları kimi. Sozlərin mənşəyi. Frazeoloji birləşmələr, onların omonimliyi, sinonimliyi, antonimliyi. Luğətlər. Leksik təhlil. Terminlər. Arxaizmlər. Etimalogiya. Söz yaradıcılığı. İsim.

Riyaziyyat:

Natural ədədlər. Coxluqlar. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət. Tənasub. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq.

Xarici dil:

İngilis dili: Noun (structure of nouns, plural nouns, countable/uncountable nouns). Possessive case. Article. Pronoun (personal, possessive, demonstrative, reflexive). To be. Quantifiers.

Rus dili: Фонетика. Лексикa. Фразеология. Имя  существительное.

Rus bölməsi:

По 9 класс:

Русский  язык:

Фонетика. Лексика. Орфография. Имя существительное.

Математика:

Натуральные числа. Множество. Обыкновенные и десятичные дроби. Процент. Отношение. Пропорции. Целые алгебраические выражения. Основные понятия геометрии.

Английского языка​:

Noun (structure of nouns, plural nouns, countable/uncountable nouns). Possessive case. Article. Pronoun (personal, possessive, demonstrative, reflexive). To be.

По 10, 11 класс и выпускники:

Русский  язык:

Фонетика. Лексика. Орфография. Имя существительное. Имя прилагательное.

Математика:

Натуральные числа. Множество. Обыкновенные и десятичные дроби. Процент. Отношение. Пропорции. Целые алгебраические выражения. Основные понятия геометрии. Треугольники. 

Английского языка​:

Noun (structure of nouns, plural nouns, countable/uncountable nouns). Possessive case. Article. Pronoun (personal, possessive, demonstrative, reflexive). To be. Quantifiers.

 

Bilet əldə etmək üçün Mərkəz, Əhmədli və Neftçilər filialımıza yaxınlaşa bilərsiniz.

Eyni zamanda aşağıdakı linkdən #online bilet əldə edə bilərsiniz:
http://exams.nomre1.edu.az/
Bilet 7 Azn.

Ünvan:

Mərkəz filial (Həsən Əliyev 12 a): 012 594 01 05, 012 594 01 06, 070 594 01 05 (WhatsApp)
Əhmədli filialı: Məhəmməd Hadi 122 (Əhmədli metrosunun yanı)
012 376 03 05,  012 376 04 05,  077 376 03 05 (WhatsApp)
Neftçilər filialı: Nəsimi küçəsi 15 (Neftçilər metrosunun yanı)
 012 520 08 07, 050 520 08 07 (WhatsApp)